Obsługujemy wszystkie krakowskie nekropolie.


Opieka nad grobami w Warszawie

Sprzątanie grobów Szczecin

Sprzątanie grobów Wrocław

Formularz zamówieniowy

Dane zamawiającego
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon:
   
Lokalizacja grobu  
Cmentarz, miejscowośc
Pozycja (współrzędne - jeśli znane)
Opis położenia
   
Dane zmarłego  

Daty prosze podawac w formacie RRRR-MM-DD
np. "1976-12-24" (jako 24 grudzień 1976)

Imię i nazwisko:
Nazwisko rodowe:
Data urodzenia:
Data śmierci:
   
Dane usługi  
Rodzaj usługi:
Wariant usługi
Rodzaj grobu
Częstotliwość (dot. usług cyklicznych)
Daty wykonania usługi (dot. usług cyklicznych)
   
Usługi dodatkowe- zaznacz wybrane i podaj ilość
Dodatkowy mały znicz - ilość
Dodatkowy średni znicz - ilość
Dodatkowy duży znicz - ilość
Bukiet kwiatów - ilość
Odśnieżanie porą zimową
Obsypanie otoczenia grobu białym grysem 25 kg
Obsypanie otoczenia grobu grafitowym lub czarnym grysem 25 kg
Opieka nad grobem bezpośrednio po pogrzebie
Czyszczenie i odmalowanie krzyża
Przyklejenie odpadającej tablicy nagrobkowej

 

 

 Taxi Kraków